Our Team

Sumita Thapa, President
Sumita Thapa
Sapana Sharma, Vice President
Bhawana Rajbhandary, General Secretary
Bhawana
Urmila Bartaula,Treasurer
Urmila
Executive Members:
 1. Sobha Adhikari
 2. Shantoshi Chettri
 3. Priskila Dahal
 4. Sardha Dahal
 5. Rashmi Pandey
 6. Rajani Sapkota
 7. Namita Shrestha
 8. Nisha Singh
 9. Amita Yadav
Members:
 1. Liza Amatya
 2. Manisha Dhakal
 3. Puja Gautam
 4. Usha Karki
 5. Niveeta Paudel

 

facebook

What we do …

Fund raising events

IMG_1593 (640x640).jpg Transported baby food to 2500 children, who loses their houses.jpg help.jpg Bhakta Dai Working.jpg setting up mobile camp.jpg